Försäkringsskador & besiktning

Försäkringsskador tillhör våra vanligare uppdrag. Det sker ju olyckor….från grundstötning till kappseglingssmällar, stormskador och skador från mindre lyckade förtöjningar.

Från att du kontaktar oss omfattar vårt arbete allt från besiktning av din båt och kontakten med försäkringsbolaget till att skadan är åtgärdad.
I samband med köp eller försäljning av träbåt är det en stor fördel med en oberoende besiktning.
Detta gäller även i högsta grad vid ”egna projekt” .

Vi kan upprätta en renoveringsplan, som lämpligen kombineras med professionell handledning eller åtgärd.

Stäng meny