Försäkringsskador & besiktning

Försäkringsskador tillhör våra vanligare uppdrag. Det sker ju olyckor….från grundstötning till kappseglingssmällar, stormskador och skador från mindre lyckade förtöjningar…

Från att du kontaktar oss kan vårt arbete omfatta allt från besiktning av din båt och kontakt med försäkringsbolaget till att skadan är åtgärdad.. Om du ska köpa eller sälja båt är det en stor fördel med en oberoende besiktning.

Om du avser att starta ”eget projekt” med en restaurering är det en stor hjälp att upprätta en renoveringsplan till stöd för ditt arbete. Den kan även kombineras med professionell handledning eller åtgärd av Röda Möllans verkstad.