Om Platsen

Vår verkstad ligger mellan de gamla lägena Borstahusen och Ålabodarna(nära Helsingborg och Landskrona) utmed den skånska Öresundskusten.

Med inspiration från The Ark på Prins Edward Island (Canada), Earthships i New Mexico(USA) samt den ”gröna” arkitektur som utvecklades här i Skandinavien under 70-80 talen, har vi skapat en miljö anpassad till vårt klimat och det böljande landskapet runtom oss.

Byggnaden är nedsänkt i en södersluttning med väggar mot nord/ nordväst helt skyddade av jordmassor. Alla andra väggar består av glas från golv till tak för att dagsljuset ska flöda inomhus oavsett årstid. För att tillvarata den varma sommarluften inomhus, sugs den ner till ett värmelager under byggnaden om ca: 800 ton makadam. Denna ackumulerade sommarvärme strålar upp i byggnaden under den kalla årstiden och vise versa: håller byggnaden sval under försommaren. Tack vare byggnadens utformning och värmelager reduceras energibehovet väsentligt. Merparten av byggmaterialet är återvunnet/återanvänt från demonterade byggnader. Detta ger en stor energibesparing eftersom byggmaterialet inte nytillverkats ”bara” för oss. Reuse, Reduce, Recycle!

Byggnaden är ett resultat av samarbetet mellan arkitekt Jürgen Sass och Fredrik Lundahl. För mer information kontakta Röda Möllan fredrik@rodamollan.se.

I anslutning till vår verkstad ligger SÄBYHOLMS MÖLLA. Denna Holländska kvarn beställdes av Adolph Coyet 1815.Möllebyggaren Georg Soffel startade arbetet med möllan samtida med det stora slaget vid Waterloo, då Napoleon fick stryk. Möllan drifttogs troligen året därpå för att mala det Skånska guldet (spannmålet alltså) till sent 1870tal då den förolyckades. Troligen av brand, självförvållat eller med hjälp av blixten. Den återuppbyggdes och startade igen 1883. Gick med segeldrift in på trettiotalet då möllans vingar och axel brast i en storm. De sista åren fram till 1942 kördes maskineriet med hjälp av en tändkulemotor. Törnrosasömnen varade till 2003 då Fredrik köpte denna svårt nedgångna byggnad med ett oändligt behov av kraft, trä och kärlek. ..

Möllan står nu med snart sagt allt utbytt, från omsatt fundament till ny vändkrans för hättan. Avsikten är att byggnaden ska återfå sin forna exteriör med ett visst tolkningsföreträde för dagens behov. Materialet är dock hela tiden valt med varaktighet och autenticitet som ledstjärna . Invändigt kommer byggnaden framöver att fungera som en fullt modern bostad. Naturligtvis tillverkar vi alla snickerier själva. Från alla tusentals kyrkspån som förskönar fasaden, fönster, dörrar till invändig miljö. På så sätt kan vi välja kvalitet och utförande med den omsorg som en snart 200 år gammal byggnad förtjänar. Och visst ska den få vingar, segla bör man som bekant göra. Denna gång för att generera kraft och värme till vår plats.