Båtinredning/Master/Rundhult

På gamla segeljakter är det dessvärre sällsynt att originalinredningen finns kvar. På den typen av arbeten är vår ambition att återställa till ett snarlikt original med korrekta material.

Således gör vi helt nytillverkade båtinredningar, ombyggnad eller komplettering av befintliga miljöer.

Kompletta nytillverkade träriggar kan du beställa – från jolle till skutstorlek – bermudarigg, gaffelrigg, spririgg, djonkrigg, ljungströmsrigg… mast, bom, bogspröt, toppmast, rorkult, koffernaglar…

Kort sagt alla typer av rundhult i behov av översyn eller nytillverkning.